Gebelik Haftası Hesaplama
Gebelik haftası hesaplama yöntemi için(±3 günlük hata payı).