RSV Sezonu Başladı!

http://www.sutrehberi.com

4.2.20-Palivizumab kullanım ilkeleri(Synagis);

(1) Palivizumab etken maddesini taşıyan preparatın; çocuk kardiyoloji, neonatoloji (yenidoğan), çocuk alerjisi, çocuk enfeksiyon hastalıkları, çocuk göğüs hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen 1 yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak bu uzman hekimler veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince aşağıda belirtilen koşullarda kullanılabilir.

(2) Yüksek Respiratuar Sinsisyal Virüs (RSV) riski taşıyan çocuk hastalarda RSV’ün neden olduğu ciddi alt solunum yolu hastalığının önlenmesinde;

a) RSV sezonu başlangıcından önceki son 6 ay içinde kronik akciğer hastalığı (KAH) için medikal tedavi (ek oksijen, bronkodilatatör, diüretik veya kortikosteroid) gereksinimi olan 2 yaşın altındaki çocuklarda,

b) 29 uncu gebelik haftasında veya daha erken doğmuş olan, RSV sezonu başlangıcında 1 yaştan küçük olan KAH tanılı veya tanısız tüm bebeklerde,

c) RSV sezonu başlangıcında 2 yaşından küçük; siyanotik doğuştan kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği tedavisi gerektiren asiyanotik doğuştan kalp hastalığı olan bebekler, opere edildiği halde rezidü hemodinamik bozukluk nedeniyle konjestif kalp yetersizliği tedavisi almaya devam eden bebekler, önemli pulmoner hipertansiyonlu bebekler (sistemik basıncın %50’sinden fazlası) ve hemodinamik bozukluk nedeniyle tedavi alması gereken kardiyomiyopatili bebeklerde,

kullanılır.

(3) Palivizumab Ekim-Mart ayları arasında kabul edilen RSV sezonu boyunca 1 ay aralarla bir hasta için en fazla 5 doz ve maksimum 2 yaşa kadar uygulanmalıdır.

REHBER NOTU: Palivizumab (Synagis) Kullanım İlkeleri: SUT:4.2.20

A- Yüksek Respiratuar Sinsisyal Virüs (RSV)'nin Neden Olduğu Ciddi Alt Solunum Yolu Hastalığının Önlenmesinde:

1- Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart aylarında kabul edilen RSV sezonu boyunca 1 ay aralarla bir hasta için en fazla 5 doz ve maksimum 2 yaşa kadar uygulanabilir.

2- RSV sezonu başlangıcından önceki son 6 ay içinde Kronik Akciğer Hastalığı (KAH) için medikal tedavi (ek oksijen, bronkodilatatör, diüretik veya kortikosteroid) gereksinimi olan 2 yaşın altındaki çocuklarda.

3-Gebeliğin 29'uncu haftasında veya daha erken doğmuş olan, RSV sezonu başlangıçında 1 yaşından küçük olan KAH tanılı veya tanısız tüm bebeklerde.

4-RSV sezonu başlangıcında 2 yaşından küçük:

a-Siyanotik doğuştan kalp hastalığı olan bebeklerde,

b-Konjestif kalp yetmezliği tedavisi gerektiren asiyanotik doğuştan kalp hastalığı olan bebeklerde,

c-Opere edildiği halde rezidü hemodinamik bozukluk nedeniyle konjestif kalp yetmezliği tedavisi almaya devam eden bebeklerde,

d-Önemli pulmoner hipertansiyonlu bebekler (sistemik basıncın %50'sinden fazlası)

e-Hemodinamik bozukluk nedeniyle tedavi alması gereken kardiyomiyopatili bebeklerde kullanılır.

5-Çocuk Kardiyoloji, Neonatoloji (Yenidoğan), Çocuk Allerjisi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzman hekimlerinden biri tarafından çıkarılan 1 yıl süreli Uzman Hekim raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce veya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarınca reçete edilir.